WETTELIJK

Disclaimer

Wij hebben tot doel de bezoeker informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. De inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners opgesteld.

De informatie op deze website heeft een zuiver informatieve waarde en heeft niet als doel advies te verstrekken, met inbegrip financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies. Voor meer informatie kan u steeds langskomen op ons kantoor. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De website wordt zo goed mogelijk en op regelmatige tijdstippen geüpdatet. Andes  kan de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen niet garanderen.

Andes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, behalve in geval van opzet of zware fout.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan S-Team. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van S-Team is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De dienst- en productinformatie die Andes verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Enkel de Belgische rechtsmachten hebben het recht om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, de inhoud en zijn gevolgen.

Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie aanlevert. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan Andes niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.