WEDSTRIJDREGLEMENT – Houthulstbon

 • Wedstrijdreglement: Dit reglement bepaalt de modaliteiten van de “Wedstrijd Win een Houthulstbon € 50” (hierna “de Wedstrijd” genoemd). Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door Adviesburo Vanraes -Hollez BVBA, met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 21 – 8650 Houthulst en ondernemingsnummer 0827 692 288 (hierna « de Organisator » genoemd).
 • Door deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of beperking alle bepalingen uit het wedstrijdreglement en de beslissingen van de Organisator.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd op elk moment eenzijdig te onderbroken, stop te zetten, te verlengen en/of ongepaste inhoud van deelnemers aan de Wedstrijd te verwijderen. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Wedstrijd behoudt de Organisator zich het recht om deelnemers uit te sluiten.
 • De Organisator kan noch aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan deze Wedstrijd noch verantwoordelijk worden geacht voor een onsuccesvolle poging tot deelname aan de Wedstrijd (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending…).
 • Deelnemers aan de wedstrijd stemmen toe dat de Organisator hun persoonsgegevens verwerkt (voor deelname: e-mail adres; voor de winnaars: naam, voornaam, adres). Deze verwerking gebeurt enkel om redenen die strikt noodzakelijk zijn voor het organiseren van de Wedstrijd. De verwerkte persoonsgegevens zullen na afloop van de prijsuitreiking vernietigd worden. Voor verdere info over de verwerking van uw persoonsgegevens alsook hoe u uw rechten ter zake kan uitoefenen, verwijst de Organisator naar de privacyverklaring op de website http://vanraes-hollez.be/pages/disclaimer.php
 • Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 • Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwisting verbindt de deelnemer er zich toe om eerst tot een minnelijke schikking te proberen komen. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne bevoegd.

 

 • WEDSTRIJDVERLOOP en VOORWAARDEN
 • Deelname aan de Wedstrijd kan tussen maandag 18/05/2020 om 09u00 en woensdag 01/07/2020 om 12u00. Deelnemen aan de Wedstrijd is gratis. De winnaars van de Wedstrijd ontvangen een “Houthulstbon”. Prijzen kunnen niet omgeruild worden, en ook niet omgezet worden in natura of in geld.
 • De Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon en rechtspersoon met woonplaats in België, die over een geldig e-mailadres beschikt en op het moment van deelname aan de Wedstrijd minstens 18 jaar oud is. Er wordt slechts één deelname/reactie per adres aanvaard (voor gezinnen het domicilieadres en voor ondernemingen het adres van de maatschappelijke zetel). Per adres kan er maximum één prijs gewonnen worden met deze Wedstrijd.
 • Deze wedstrijd is tevens niet cummuleerbaar met de wedstrijd ‘Win een Diksmuidebon € 50’ georganiseerd door Kantoor Hoet & De Keyser BVBA – Woumenweg 50, 8600 Diksmuide met ondernemingsnummer BE0833.284.636
 • Een overdracht van een verzekeringsdossier van Hoet & De Keyser BVBA naar Adviesburo Vanraes – Hollez bvba of vice versa komt niet in aanmerking voor deze actie.
 • Om kans te maken op de aan de Wedstrijd verbonden prijs moet een deelnemer een nieuw verzekeringspolis onderschrijven tijdens de wedstrijdperiode.

In functie van het type verzekering wordt volgende prijs toegekend:

          Ba gezin of ongevallenverzekering:   € 15
          Autoverzekering:                                   € 25
          Brandverzekering:                                 € 25
          BA uitbating:                                          € 25
          Arbeidsongevallen:                               € 25
De maximale prijs bedraagt € 50 per adres.

 • De prijs wordt uitbetaald onder de vorm van een Houthulstbon.
 • De winnaars worden door de Organisator tussen 01/07/2020 en 15/07/2020 telefonisch of per e-mail verwittigd. Hierbij zullen zij worden uitgenodigd om hun volledige naam en adres door te geven opdat de Organisator tot overhandiging van de waardebon kan overgaan.